Cyfrowe czytniki położenia


Z 710, Z 720, Z 730 - przeznaczone dla obrabiarek uniwersalnych.
Z 710 - 1-osiowy czytnik położenia
Z 720 - 2-osiowy czytnik położenia
Z 730 - 3-osiowy czytnik położenia

Funkcje podstawowe:
1. Niezależne programowanie parametrów dla poszczególnych osi - kroku pomiarowego, kroku odczytu, kierunku zliczania, oznaczenia osi, podstawowych funkcji, parametrów i typu programu czytnika (wersje dla tokarki lub frezarki)
2. Odczyt położenia we współrzędnych bezwzględnych lub przyrostowych - możliwe jest rozpoczęcie pracy we współrzędnych bezwzględnych, "przejście" do układu współrzędnych przyrostowych i po zakończeniu pracy "powrót" do układu współrzędnych bezwzględnych. Możliwy odczyt położenia w mm lub calach.
3. Zerowanie i wpisywanie dowolnej wartości liczbowej (zerowanie wskazań wyświetlacza poprzez naciśnięcie jednego przycisku).
4. Dodawanie ew. odejmowanie dowolnej wartości od wskazań czytnika za pomocą klawiatury.
5. Funkcja podziału kąta - automatyczne obliczanie rozstawów otworów położonych na okręgu lub łuku, z możliwością wielokrotnego powtarzania cyklu obróbki tych otworów (n.p.: nawiercanie, rozwiercanie zgrubne, wykańczające, gradowanie itd.). Możliwość obliczenia współrzędnych dla max. 360 otworów.
6. Funkcja automatycznego obliczania rozstawów otworów rozmieszczonych w układzie siatki prostopadłej, z możliwością wielokrotnego powtarzania cyklu obróbki tych otworów (n.p.: nawiercanie, rozwiercanie zgrubne, wykańczające, gradowanie itd.). Możliwość obliczenia współrzędnych dla max. 999 otworów.
7. Funkcje punktu referencyjnego (quasi-absolutne) - możliwość podłączenia liniałów pomiarowych z kodowanymi odległościowo punktami referencyjnymi ( AK ) zapewnia znalezienie rzeczywistej pozycji maszyny po przejechaniu maksymalnie 20mm.
8. Zapamiętywanie aktualnych wartości współrzędnych położenia.
9. Sygnalizowanie zbliżania się do zera - sygnał akustyczny przy zbliżaniu się wartości pomiarowej do zera.
10. Funkcja centrowania - szukanie środka wymiaru i środka obrabianego detalu.
11. Dla czytnika w wersji dla tokarki: sumowanie przesuwów osi Z i Y oraz przełączanie: promień / średnica (dla osi X )
12. Korekcja błędów: 4-punktowa liniowa korekcja błędu niezależnie dla każdej z osi
oraz korekcja skurczu +/-40%.
13. Funkcje samoczynnego testu czytnika po włączeniu zasilania i kontroli
wyświetlaczy

Dane techniczne:
Napięcie zasilania: 115/230 VAC (przełączane)
Pobór mocy: 20 VA (czytnik 3-osiowy)
Wyświetlacze: 8-miejscowe + znak + oznaczenie osi, cyfry koloru zielonego, wysokie na 14,5 mm
Klawiatura: z sygnalizacją akustyczną i mikroprzełącznikami, pokryta folią poliestrową, odporną na ścieranie i działanie chłodziw i smarów
Krok pomiarowy: nastawiany (zależnie od typu zastosowanych liniałów pomiarowych)
Wejście: prostokątne (TTL) sygnały napięciowe +5V
Dopuszczalna częstotliwość wejściowa: 1 MHz
Dopuszczalna temperatura:
0°C do +45°C (podczas pracy)
-20°C do +70°C (przy przechowywaniu)
Szczelność: IP 53 (w/g DIN 40050)

 

Z 715, Z 725, Z 735 - zapewniające wysoki komfort obsługi dzięki wielu dodatkowym funkcjom.
Z 715 - 1-osiowy czytnik położenia
Z 725 - 2-osiowy czytnik położenia
Z 735 - 3-osiowy czytnik położenia

Funkcje podstawowe:
1. Niezależne programowanie parametrów dla poszczególnych osi - kroku pomiarowego, kroku odczytu, kierunku zliczania, oznaczenia osi, podstawowych funkcji, parametrów i typu programu czytnika (wersje dla tokarki lub frezarki)
2. Odczyt położenia we współrzędnych bezwzględnych lub przyrostowych - możliwe jest rozpoczęcie pracy we współrzędnych bezwzględnych, "przejście" do układu współrzędnych przyrostowych i po zakończeniu pracy "powrót" do układu współrzędnych bezwzględnych. Możliwy odczyt położenia w mm lub calach.
3. Możliwość zaprogramowania dowolnej z osi jako "liniowej" - dla przyłączenia liniału pomiarowego lub jako "obrotowej" - dla przyłączenia przetwornika obrotowego o dowolnej liczbie impulsów (podziałce), przełączanie wskazań z systemu dziesiętnego na stopnie, minuty i sekundy
4. Zerowanie i wpisywanie dowolnej wartości liczbowej (zerowanie wskazań wyświetlacza poprzez naciśnięcie jednego przycisku).
5. Dodawanie ew. odejmowanie dowolnej wartości od wskazań czytnika za pomocą klawiatury.
6. Funkcja podziału kąta - automatyczne obliczanie rozstawów otworów położonych na okręgu lub łuku, z możliwością wielokrotnego powtarzania cyklu obróbki tych otworów (n.p.: nawiercanie, rozwiercanie zgrubne, wykańczające, gradowanie itd.). Możliwość obliczenia współrzędnych dla max. 360 otworów.
7. Funkcja automatycznego obliczania rozstawów otworów rozmieszczonych w układzie siatki prostopadłej, z możliwością wielokrotnego powtarzania cyklu obróbki tych otworów (n.p.: nawiercanie, rozwiercanie zgrubne, wykańczające, gradowanie itd.). Możliwość obliczenia współrzędnych dla max. 999 otworów.
8. Funkcje punktu referencyjnego (quasi-absolutne) - możliwość podłączenia liniałów pomiarowych z kodowanymi odległościowo punktami referencyjnymi ( AK ) zapewnia znalezienie rzeczywistej pozycji maszyny po przejechaniu maksymalnie 20mm.
9. Zapamiętywanie aktualnych wartości współrzędnych położenia.
10 Sygnalizowanie zbliżania się do zera - sygnał akustyczny przy zbliżaniu się wartości pomiarowej do zera.
11. Funkcja centrowania - szukanie środka wymiaru i środka obrabianego detalu.
12. Dla czytnika w wersji dla tokarki: sumowanie przesuwów osi Z i Y oraz przełączanie: promień / średnica (dla osi X )
13. Korekcja błędów: 4-punktowa liniowa korekcja błędu niezależnie dla każdej z osi oraz korekcja skurczu +/-40%.
14. Pamięć 99 pozycji położenia narzędzia (dla czytników w wersji dla tokarek).
15. Pamięć 99 punktów bazowych (dla czytników w wersji dla frezarek).
16. Wbudowany zegar do pomiaru czasu obróbki.
17. Wskaźnik prędkości obrotowej wrzeciona.
18. Pomiar prędkości przesuwu we wszystkich osiach.
19. Elektroniczne wspomaganie pozycjonowania detali przed obróbką.
20. Funkcja obliczania parametrów stożków.
21. Funkcje samoczynnego testu czytnika po włączeniu zasilania i kontroli wyświetlaczy.

Funkcje opcjonalne:
1. Dwukierunkowe łącze RS 232 do podłączenia drukarki lub komputera (możliwość sterowania za pomocą zewnętrznych poleceń), format i prędkość przesyłania danych nastawiane przez użytkownika.
2. 8 programowanych punktów przełączających z wyjściami przekaźnikowymi, programowanymi niezależnie dla dowolnej osi, sygnały przełączające koincydencyjne lub kierunkowe.
3. Wejście dla sondy krawędziowej.
4. Wyjście dla sterowania stałej prędkości skrawania.
5. Specjalna wersja Z 735-E - dla elektrodrążarek.
6. Specjalna wersja Z 735-S dla szlifierek - funkcja kompensacji zużycia ściernicy przy szlifowaniu.

Dane techniczne:
Napięcie zasilania: 115/230 VAC (przełączane)
Pobór mocy: 20 VA (czytnik 3-osiowy)
Wyświetlacze: 8-miejscowe + znak + oznaczenie osi, cyfry koloru zielonego, wysokie na 14,5 mm
Klawiatura: z sygnalizacją akustyczną i mikroprzełącznikami, pokryta folią poliestrową, odporną na ścieranie i działanie chłodziw i smarów
Krok pomiarowy: nastawiany (zależnie od typu zastosowanych liniałów pomiarowych)
Wejście: prostokątne (TTL) sygnały napięciowe +5V
Dopuszczalna częstotliwość wejściowa: 1 MHz
Dopuszczalna temperatura:
0°C do +45°C (podczas pracy)
-20°C do +70°C (przy przechowywaniu)
Szczelność: IP 53 (w/g DIN 40050)