Jak to działa?


Cyfrowy system odczytu położenia składa się z liniałów pomiarowych oraz cyfrowego czytnika położenia jako urządzenia wskazującego.
Zależnie od zastosowania do czytnika mogą być podłączone 1, 2, 3 lub 4 liniały pomiarowe. Liniał pomiarowy mierzy przesunięcie bezpośrednio na prowadnicach maszyny. Czytnik pokazuje to przesunięcie jako wartość liczbową.
Liniały pomiarowe mogą być typu otwartego i zamkniętego. Liniał pomiarowy typu zamkniętego składa się z dwóch podzespołów: głowicy odczytowej oraz korpusu. Korpus zbudowany jest ze sztywnej, pustej obudowy z aluminium i osadzonej w niej szklanej listwy. Na listwę szklaną naniesiona jest bardzo dokładna podziałka pomiarowa. Obudowę korpusu uszczelniają specjalnie wyprofilowane gumowe uszczelki, które zabezpieczają przed dostaniem się do wewnątrz chłodziwa lub wiórów. Głowica odczytowa porusza się wewnątrz korpusu, prowadzona na listwie szklanej. W głowicy znajdują się w układy optoelektroniczne, umożliwiające odczyt z naniesionej na listwie podziałki. Taka konstrukcja umożliwia zachowanie dużej tolerancji przy montowaniu liniałów pomiarowych na maszynach bez pogorszenia ich dokładności pomiarowej. Względne przesunięcie pomiędzy głowicą odczytową podziałką jest zamieniane na odpowiednie sygnały elektryczne. Sygnały te są przesyłane do czytnika położenia i tam zamieniane w wartość cyfrową. Punkty referencyjne, znajdujące się na liniałach pomiarowych umożliwiają łatwe znalezienie pozycji maszyny następnego dnia lub po przerwie w dopływie prądu.

Liniały pomiarowe firmy RSF Elektronik mogą być wyposażone w punkty referencyjne o kodowanych odległościach między nimi ( wersja AK ).
Umożliwiają one znalezienie absolutnej pozycji maszyny po przejechaniu zaledwie 20mm.