Jak zamówić?


Dla złożenia zamówienia na cyfrowy układ odczytu położenia przydatne jest posiadanie poniższych informacji:
- jaka jest to maszyna? (frezarka, tokarka, wiertarka współrzędnościowa, szlifierka, elektrodrążarka, wytaczarka, maszyna pomiarowa)
- jakiego rodzaju produkcja jest na niej wykonywana? (jednostkowa, małoseryjna, detale o małej lub dużej dokładności - formy narzędzia, wykrojniki itp.)
- jaka dokładność obróbki jest wymagana na obrabiarce?
- jakie są maksymalne przesuwy w poszczególnych osiach obrabiarki? (liczone od twardego zderzaka do twardego)
- jakie są wymagania specjalne dla układu pomiarowego? (współpraca z komputerem, wejście dla sondy krawędziowej, programowane wyjścia przekaźnikowe).

Dla złożenia zamówienia na liniał pomiarowy przydatne jest posiadanie poniższych informacji:
- jaka jest to maszyna? (frezarka, tokarka, wiertarka współrzędnościowa, szlifierka, elektrodrążarka, wytaczarka, maszyna pomiarowa)
- jaka dokładność obróbki jest wymagana na obrabiarce?
- jaki jest maksymalny przesuw w osi obrabiarki? (liczony od twardego zderzaka do twardego)
- zasilanie, położenie punktów referencyjnych.

Dla złożenia zamówienia na zamiennik dla uszkodzonego liniału pomiarowego przydatne jest posiadanie poniższych informacji:
- jaka jest to maszyna? (frezarka, tokarka, wiertarka współrzędnościowa, szlifierka, elektrodrążarka, wytaczarka, maszyna pomiarowa)
- jaka dokładność obróbki jest wymagana na obrabiarce?
- jaki jest maksymalny przesuw w osi obrabiarki? (liczony od twardego zderzaka do twardego),
- napięcie zasilania, położenie punktów referencyjnych,
- kto jest producentem liniału?
- oznaczenia na posiadanym liniale (zasilanie, typ, rodzaj, numer).